Giới thiệu kho sách thư viện (Kỳ 7)

image

Cây ăn trái là thế mạnh thứ hai sau cây lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Với diện tích 282.000 ha, chiếm 36,4% diện tích cây ăn trái của cả nước (Cục Trồng Trọt, Bộ NN&PTNT, 2008), ĐBSCL là nguồn cung cấp trái cây quan trọng cho các thành phố lớn trong cả nước, đồng thời là nguồn xuất khẩu sang các nước trong khu vực cũng như một số thị trường lớn trên thế giới như Châu Âu và sắp tới là Hoa Kỳ. Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, trái cây ở ĐBSCL còn là nguyên liệu chế biến trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cây ăn trái có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế ở ĐBSCL…

Xử Lý Ra Hoa Cây Ăn Trái là môn học có nội dung rất sát với thực tế sản xuất ở ĐBSCL nên sinh viên có thể ứng dụng trực tiếp vào sản xuất sau khi ra trường. SỰ ra đời của môn học này và những nghiên cứu về kỹ thuât xử lý ra hoa cây ăn trái trong hơn 10 năm qua đã góp phần giúp cho sinh viên tự tin hơn khi tiếp cận vơi sản xuất.

Giáo trình này có hai phần với chín chương…

Trân trọng giưới thiệu đến quý bạn đọc

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Hoa, Thực vật, Cây ăn trái
  • DDC: 582.13
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT