Giới thiệu kho sách thư viện (Kỳ 9)

Sách Điều dưỡng sản phụ khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học chuyên ngành Điều dưỡng của trường Đại học Y dược Huế, trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Cuốn sách ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực Điều dưỡng tại các trường Đại học

Cuốn sách bao gồm các bài giảng của chuyên ngành Điều dưỡng sản phụ khoa, được viết theo số tiết đã quy định. Cuối mỗi bài giảng là phần lượng giá dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình biên soạn, các tác giải đã sử dụng nhiều nguồn tài liệu cập nhật trong và ngoài nước, đặc biệt là Hướng dẫn Chuẩn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và các đồng nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực này…

Chúng tôi hy vong cuốn sách này sẽ là một tài liệu dạy – học hữu ích, có thể cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên và các đồng nghiệp chuyên ngành Điều dưỡng nói chung và Điều dưỡng sản phụ khoa nói riêng.

(Trích Lời nói đầu)

  • Tiêu đề, đề mục: Sản khoa, Điều dưỡng, Phụ khoa, Điều dưỡng, Sản phụ khoa,
  • DDC: 618.2
  • Kho: Kho đọc NTT, Kho mượn NTT