Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Bùi Trọng Lựu
H. : Giáo dục Việt Nam, 2012
443 tr. ; 27 cm.

Hướng dẫn làm hệ thống bài tập về sức bền vật liệu
Đầu mục:1