Dòng Nội dung
1
2
Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Đại học Tài chính - Marketing / Đỗ Văn Tiệp; Phạm Quốc Luyến (Hướng dẫn khoa học)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
85 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo cũng như trong chiến lược phát triển của trường Đại học Tài chính - Marketing
Đầu mục:1

3