Dòng Nội dung
1
Luận văn thạc sĩ: Bảo mật trong Wimax và thuật toán AES / Trần Nhật Huy; Bùi Văn Minh (Hướng dẫn khoa học)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đầu mục:2 Tài liệu số:1