DDC 890
Tác giả CN 山本 文緒
Nhan đề パイナップルの彼方 / 山本 文緒
Thông tin xuất bản 1999
Mô tả vật lý 253 tr. ; 18 cm.
Từ khóa tự do Dứa
Từ khóa tự do Pineapple
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106863
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110894
0022
0043B442923-6DBB-4B8B-8A64-F0A62179AF4C
005201803141631
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |c1380円
039|y20180314163417|zdiepbnh
041 |ajpn
044 |aja
082 |a890
100 |a山本 文緒
245 |aパイナップルの彼方 / |c山本 文緒
260 |c1999
300 |a253 tr. ; |c18 cm.
653 |aDứa
653 |aPineapple
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106863
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106863 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào