DDC 410
Tác giả CN 조성태
Nhan đề 즐거운 미디어 활용교육 / 조성태
Lần xuất bản 2002년 4월 10일
Thông tin xuất bản 즐거운학교
Mô tả vật lý 199 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Sự ứng dụng
Từ khóa tự do Sruyền thông
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106864
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110895
0025
0041DC1E26F-AA73-4079-8F57-1EB0C4E069A7
005201803141632
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c15000원
039|y20180314163518|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a410
100 |a조성태
245 |a즐거운 미디어 활용교육 / |c조성태
250 |a2002년 4월 10일
260 |a즐거운학교
300 |a199 tr. ; |ccm.
653 |aGiáo dục
653 |a Sự ứng dụng
653 |aSruyền thông
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106864
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106864 Kho sách chuyên ngành 410 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào