DDC 360
Nhan đề 会社と論理 : 現代社会と人間関係
Thông tin xuất bản 1966
Mô tả vật lý 240 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Luận lí
Từ khóa tự do Quan hệ con người
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106865
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110896
0022
00490292230-A379-41F6-82AD-C8B8EB4ABA50
005201803141634
008081223s1966 vm| vie
0091 0
020 |c750円
039|a20180314163804|bdiepbnh|y20180314163753|zdiepbnh
041 |ajpn
044 |aja
082 |a360
245 |a会社と論理 : |b現代社会と人間関係
260 |c1966
300 |a240 tr. ; |c21 cm.
653 |aXã hội
653 |aLuận lí
653 |aQuan hệ con người
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106865
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106865 Kho sách chuyên ngành 360 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào