DDC 890
Tác giả CN 박영수
Nhan đề 우리 나라 문화여행 / 박영수, 오성봉
Lần xuất bản 2005년 9월 10일
Thông tin xuất bản 거인
Mô tả vật lý 221 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Cdu lịch
Từ khóa tự do Chuyến du lịch văn hóa
Tác giả(bs) CN 오성봉
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106866
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110897
0025
004989E7FB8-9854-4984-94C3-9CCD9DE12EB7
005201803141636
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c9000원
039|y20180314163943|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a박영수
245 |a우리 나라 문화여행 / |c박영수, 오성봉
250 |a2005년 9월 10일
260 |a거인
300 |a221 tr. ; |ccm.
653 |aVăn hóa
653 |aCdu lịch
653 |aChuyến du lịch văn hóa
700 |a오성봉
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106866
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106866 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào