DDC 890
Tác giả CN 이근호
Nhan đề 교실 밖의 한국사 2 / 이근호
Lần xuất bản 2005년 8월 1일
Thông tin xuất bản 청술
Mô tả vật lý 127 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Lịch sử Hàn Quốc
Từ khóa tự do Bên ngoài
Từ khóa tự do Phòng học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106870
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110901
0025
004A7E63774-7752-45FF-AF1A-8EC210C2CAF6
005201803141646
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c8500원
039|y20180314164855|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a이근호
245 |a교실 밖의 한국사 2 / |c이근호
250 |a2005년 8월 1일
260 |a청술
300 |a127 tr. ; |ccm.
653 |aLịch sử Hàn Quốc
653 |aBên ngoài
653 |aPhòng học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106870
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106870 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào