DDC 900
Tác giả CN 宮崎 正勝
Nhan đề 早わかり世界近現代史 / 宮崎 正勝
Thông tin xuất bản 日本実業出版社, 2002
Mô tả vật lý 353 tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Lịch sử thế giới
Từ khóa tự do Hiểu rõ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106871
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110902
0022
00477A8A30A-3737-439A-8E46-5D37D83FF489
005201803141650
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c1400円
039|y20180314165339|zdiepbnh
041 |ajpn
044 |aja
082 |a900
100 |a宮崎 正勝
245 |a早わかり世界近現代史 / |c宮崎 正勝
260 |b日本実業出版社, |c2002
300 |a353 tr. ; |c19 cm.
653 |aLịch sử thế giới
653 |aHiểu rõ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106871
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106871 Kho sách chuyên ngành 900 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào