DDC 890
Tác giả CN 오주영
Nhan đề 재미난 미술사 박물관 / 오주영, 이창섭
Lần xuất bản 2004년 7월 10일
Thông tin xuất bản 계림닷컴
Mô tả vật lý 175 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Viện bảo tàng
Từ khóa tự do Lịch sử mỹ thuật
Tác giả(bs) CN 이창섭
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106872
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110903
0025
00497C490DA-6B67-4CBC-974E-EF4F1993B0C1
005201803141654
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c8500원
039|y20180314165703|zdiepbnh
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a오주영
245 |a재미난 미술사 박물관 / |c오주영, 이창섭
250 |a2004년 7월 10일
260 |a계림닷컴
300 |a175 tr. ; |ccm.
653 |aMỹ thuật
653 |aViện bảo tàng
653 |aLịch sử mỹ thuật
700 |a이창섭
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106872
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106872 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào