DDC 890
Tác giả CN スコット オデール
Nhan đề 小川は川へ、川は海へ / スコット オデール 柳井 薫(dịch)
Thông tin xuất bản 小峰書店, 1998
Mô tả vật lý 279 tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Sông nhỏ
Từ khóa tự do Streams to th river, river to the sea
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10106873
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110904
0022
0043B4979DF-54EC-4E6C-8D95-62148171F256
005201803141656
008081223s1998 vm| vie
0091 0
020 |c1450円
039|y20180314170008|zdiepbnh
041 |ajpn
044 |aja
082 |a890
100 |aスコット オデール
245 |a小川は川へ、川は海へ / |cスコット オデール 柳井 薫(dịch)
260 |b小峰書店, |c1998
300 |a279 tr. ; |c19 cm.
653 |aBiển
653 |aSông nhỏ
653 |aStreams to th river, river to the sea
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10106873
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106873 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào