DDC 428.2407
Tác giả TT Cambridge ESOL
Nhan đề Cambridge IELTS 11 : Academic, 11 / Cambridge ESOL
Thông tin xuất bản Viet Nam : Cambridge University Press, 2016
Mô tả vật lý 144 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cambridge IELTS từ 1 - 12 là nguồn lấy đề thi thử IELTS tốt nhất cho các bạn để làm quen với cấu trúc bài thi IELTS cũng như rèn luyện kiến thức IELTS trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do IELTS
Từ khóa tự do Luyện thi tiếng anh
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(2): 10200922-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111099
0022
00426524036-3988-4641-8616-92BDB197445F
005201803191746
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20180319175046|bdiepbnh|y20180319174433|zdiepbnh
041 |aEng
044 |aEnk
082 |a428.2407|bC178
110 |aCambridge ESOL
245 |aCambridge IELTS 11 : |bAcademic, |p11 / |cCambridge ESOL
260 |aViet Nam : |bCambridge University Press, |c2016
300 |a144 tr. ; |c24 cm.
520 |a Cambridge IELTS từ 1 - 12 là nguồn lấy đề thi thử IELTS tốt nhất cho các bạn để làm quen với cấu trúc bài thi IELTS cũng như rèn luyện kiến thức IELTS trước khi bạn bước vào kỳ thi thực tế
653 |aEnglish language
653 |aIELTS
653 |aLuyện thi tiếng anh
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(2): 10200922-3
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang03/14032018d/15thumbimage.jpg
890|a2|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200922 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 1
2 10200923 Kho sách ngoại văn 428.2407 C178 Sách ngoại văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào