• Giáo Trình
  • 335.43 D182 - H678
    Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /
DDC 335.43
Tác giả CN Đặng, Ngọc Hoàng
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
Thông tin xuất bản Tp. HCM, 2011
Mô tả vật lý 111 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những câu hỏi và câu trả lời để hướng dẫn ôn thi về các phần: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế học chính trị và chủ nghĩa xã hội.
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác Lênin
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(26): 10107634-44, 10107730-43, 10107949
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111721
0021
004ED6145DD-B335-4C17-A891-C7992C46C016
005201804031527
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180403152855|bdiepbnh|y20180402135130|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a335.43|bD182 - H678
100 |aĐặng, Ngọc Hoàng
245 |aTài liệu hướng dẫn ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / |cĐặng Ngọc Hoàng
260 |aTp. HCM, |c2011
300 |a111 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những câu hỏi và câu trả lời để hướng dẫn ôn thi về các phần: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế học chính trị và chủ nghĩa xã hội.
653 |aHướng dẫn
653 |aTài liệu
653 |aChủ nghĩa Mác Lênin
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(26): 10107634-44, 10107730-43, 10107949
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a26|b68
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107634 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 1
2 10107635 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 2
3 10107636 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 3
4 10107637 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 4
5 10107638 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 5
6 10107639 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 6
7 10107640 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 7 Hạn trả:20-09-2018
8 10107641 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 8
9 10107642 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 9
10 10107643 Kho sách chuyên ngành 335.43 D182 - H678 Sách tham khảo 10 Hạn trả:04-10-2018

Không có liên kết tài liệu số nào