• Sách Tham Khảo
  • 612 H957
    Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành sinh hóa /
DDC 612
Nhan đề Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành sinh hóa / Bộ y tế
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 597 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc được phép thực hiện kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.
Từ khóa tự do Chuyên nghành sinh hóa
Từ khóa tự do Hướng dẫn quy trình kỹ thuật
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102337-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112297
0022
0049C9BF802-8E8E-4EDC-9140-9FFF232058E2
005201804161516
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c209.000 VNĐ
039|a20180416151840|bmuoint|y20180416151739|zmuoint
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bH957
245 |aHướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên nghành sinh hóa / |cBộ y tế
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a597 tr. ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn Quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh là tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc được phép thực hiện kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đồng thời cũng là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.
653 |aChuyên nghành sinh hóa
653 |aHướng dẫn quy trình kỹ thuật
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102337-8
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang04/16042018m/huongdanthumbimage.jpg
890|a2|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102337 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 H957 Sách tham khảo 1
2 20102338 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 H957 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào