DDC 617.8
Tác giả CN Đăng, Hoa Long
Nhan đề Sản khoa : Thai sản bình thường, Quyển 1 / Đăng Hoa Long
Thông tin xuất bản Huế, 1971
Mô tả vật lý 1928 tr. ; cm.
Tóm tắt trong quyển 1 này có 3 phần: phần 1 nói về những trường hợp thai nghén. Phần 2 những trường hợp sinh đẻ bình thường. Phần 3 nói về trường hợp hậu sản bình thường.
Từ khóa tự do Sản khoa
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20102464
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112401
0022
004F50111C2-EFE5-413E-8072-B4BF25723759
005201804171324
008081223s1971 vm| vie
0091 0
039|a20180417132617|btanht|y20180417132312|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a617.8|bD182 - L848
100 |aĐăng, Hoa Long
245 |aSản khoa : |bThai sản bình thường, |pQuyển 1 / |cĐăng Hoa Long
260 |aHuế, |c1971
300 |a1928 tr. ; |ccm.
520 |atrong quyển 1 này có 3 phần: phần 1 nói về những trường hợp thai nghén. Phần 2 những trường hợp sinh đẻ bình thường. Phần 3 nói về trường hợp hậu sản bình thường.
653 |aSản khoa
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20102464
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102464 Kho sách chuyên ngành ĐS 617.8 D182 - L848 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào