• Sách Tham Khảo
  • 618.24 N576 - H663
    Nước ối một số vấn đề cần thiết đối với bác sĩ sản khoa /
DDC 618.24
Tác giả CN Nguyễn, Đức Hinh
Nhan đề Nước ối một số vấn đề cần thiết đối với bác sĩ sản khoa / Nguyễn Đức Hinh
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2007
Mô tả vật lý 207 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Nước ối là một trong các thành phần của phần phụ phôi-thai. Phần phụ của phôi-thai là những cấu trúc phát sinh từ trứng nhưng ít hay không góp phần vào sự cấu tạo cá thể. Chúng đảm nhiệm chức năng dinh dưỡng, che chở và bảo vệ phôi - thai. Khi đẻ, phần phụ bị tống ra ngoài hoặc đã bị thoái hóa và biến đi trước đó. Phần phụ của phôi thai người bao gồm: bánh rau, màng bọc thai, nước ối và dây rốn. Trong suốt thời gian thai nghén, thai nằm trong tử cung và hoàn toàn tắm mình trong môi trường nước ối.
Từ khóa tự do Nước ối
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20102465
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112402
0022
004532995D5-04E0-4A1C-BD3A-9CD324F88575
005201804171331
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c20.000 VNĐ
039|a20180417133253|btanht|y20180417133054|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a618.24|bN576 - H663
100 |aNguyễn, Đức Hinh
245 |aNước ối một số vấn đề cần thiết đối với bác sĩ sản khoa / |cNguyễn Đức Hinh
260 |aH. : |bY học, |c2007
300 |a207 tr. ; |c19 cm.
520 |aNước ối là một trong các thành phần của phần phụ phôi-thai. Phần phụ của phôi-thai là những cấu trúc phát sinh từ trứng nhưng ít hay không góp phần vào sự cấu tạo cá thể. Chúng đảm nhiệm chức năng dinh dưỡng, che chở và bảo vệ phôi - thai. Khi đẻ, phần phụ bị tống ra ngoài hoặc đã bị thoái hóa và biến đi trước đó. Phần phụ của phôi thai người bao gồm: bánh rau, màng bọc thai, nước ối và dây rốn. Trong suốt thời gian thai nghén, thai nằm trong tử cung và hoàn toàn tắm mình trong môi trường nước ối.
653 |aNước ối
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20102465
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang04/17042018t/nuocoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102465 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.24 N576 - H663 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào