• Sách Tham Khảo
  • 618.2 H678 - T968
    Tự nhận biết phụ khoa thường gặp ở mọi lứa tuổi /
DDC 618.2
Tác giả CN Hồ, Ngọc Tuyền
Nhan đề Tự nhận biết phụ khoa thường gặp ở mọi lứa tuổi / Hồ Ngọc Tuyền; Nguyễn Kim Dân (Dịch)
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2002
Mô tả vật lý 277 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Bộ sách gồm 10 quyển nội dung của các quyển đều là những vấn đề khẩ thiết .
Từ khóa tự do Bệnh phụ khoa
Từ khóa tự do Mọi lứa tuổi
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20102466
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112403
0022
004089C7A11-674C-483C-8D95-10A4054E1F59
005201804171338
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c27.000 VNĐ
039|a20180417133956|btanht|y20180417133853|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a618.2|bH678 - T968
100 |aHồ, Ngọc Tuyền
245 |aTự nhận biết phụ khoa thường gặp ở mọi lứa tuổi / |cHồ Ngọc Tuyền; Nguyễn Kim Dân (Dịch)
260 |aH. : |bY học, |c2002
300 |a277 tr. ; |c19 cm.
520 |aBộ sách gồm 10 quyển nội dung của các quyển đều là những vấn đề khẩ thiết .
653 |aBệnh phụ khoa
653 |aMọi lứa tuổi
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20102466
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102466 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.2 H678 - T968 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào