DDC 620
Nhan đề Y học Thành phố Hồ Chí Minh : Số đặc biệt hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện bình dân lần thứ 11
Thông tin xuất bản Tp. HCM, 2002
Mô tả vật lý 481 tr. ; cm.
Tóm tắt Nhằm phổ biến và trao đổi kinh nghiệm học tập với các đồng nghiệp ở nhiều bệnh viện trong TP. HCm và các tỉnh .
Từ khóa tự do Y học Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(1): 20102469
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112405
0022
00435069852-F68F-4D92-AE8A-BF01C093222A
005201804171354
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20180417135636|btanht|y20180417135606|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a620|bY11
245 |aY học Thành phố Hồ Chí Minh : |bSố đặc biệt hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện bình dân lần thứ 11|hTrường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chị Minh
260 |aTp. HCM, |c2002
300 |a481 tr. ; |ccm.
520 |aNhằm phổ biến và trao đổi kinh nghiệm học tập với các đồng nghiệp ở nhiều bệnh viện trong TP. HCm và các tỉnh .
653 |aY học Thành phố Hồ Chí Minh
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(1): 20102469
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102469 Kho sách chuyên ngành ĐS 620 Y11 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào