• Giáo Trình
  • 443 P964
    Langenscheidt großwörterbuch deutsch als fremdsprache :
DDC 443
Tác giả CN Dieter Götz, Professor Dr.
Nhan đề Langenscheidt großwörterbuch deutsch als fremdsprache : Das einsprachige wörterbuch Fur alle, die Deutsch lernen / Professor Dr. Dieter Götz, Professor Dr. Gunther Haensch
Thông tin xuất bản New York : Langenscheidt, 2003
Mô tả vật lý 1253 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Đức
Tác giả(bs) CN Gunther Haensch, Professor Dr.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(2): 10201074-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112406
0021
0044B463A89-2661-44FD-95DD-E29485A3D5E1
005201804171356
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20180417135842|zdiepbnh
041 |aEng
044 |aEnk
082 |a443|bP964
100 |aDieter Götz, Professor Dr.
245 |aLangenscheidt großwörterbuch deutsch als fremdsprache : |bDas einsprachige wörterbuch Fur alle, die Deutsch lernen / |cProfessor Dr. Dieter Götz, Professor Dr. Gunther Haensch
260 |aNew York : |b Langenscheidt, |c2003
300 |a1253 tr. ; |ccm.
653 |aTừ điển
653 |aĐức
700 |aGunther Haensch, Professor Dr.
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(2): 10201074-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201074 Kho sách ngoại văn 443 P964 Sách ngoại văn 1
2 10201075 Kho sách ngoại văn 443 P964 Sách ngoại văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào