DDC 618.929
Tác giả CN Phùng, Nguyễn Thế Nguyên
Nhan đề Sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em / Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2013
Mô tả vật lý 227 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Quyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM” được tác giả biên soạn với mong muốn chia sẽ những thông tin và kinh nghiệm về bệnh lý nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em đến các bác sĩ Nhi khoa và Hồi sức nhi. Nội dung quyển sách giới thiệu các cập nhật tất cả các vấn đề hiện nay liên quan đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em, bao gồm cả hướng dẫn của Chương trình toàn cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn năm 2012. Quyển sách gồm 16 chương gồm: Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, Xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị ở trẻ sốc nhiễm khuẩn, Quá trình viêm và cơ chế tổn thương cơ quan, Vai trò của các Cytokin trong nhiễm khuẩn huyết, Rối loạn chức năng đa cơ quan trong nhiễm khuẩn huyết…..
Từ khóa tự do Sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(2): 20102470-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112407
0022
00428B61CD4-CF43-48D7-9B04-B91C0FB0F9F4
005201804171402
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c100.000 VNĐ
039|a20180417140353|btanht|c20180417140006|dtanht|y20180417135924|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a618.929|bP577 - N576
100 |aPhùng, Nguyễn Thế Nguyên
245 |aSốc nhiễm khuẩn ở trẻ em / |cPhùng Nguyễn Thế Nguyên
260 |aH. : |bY học, |c2013
300 |a227 tr. ; |c24 cm.
520 |aQuyển sách “SỐC NHIỄM KHUẨN Ở TRẺ EM” được tác giả biên soạn với mong muốn chia sẽ những thông tin và kinh nghiệm về bệnh lý nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em đến các bác sĩ Nhi khoa và Hồi sức nhi. Nội dung quyển sách giới thiệu các cập nhật tất cả các vấn đề hiện nay liên quan đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em, bao gồm cả hướng dẫn của Chương trình toàn cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn năm 2012. Quyển sách gồm 16 chương gồm: Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, Xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị ở trẻ sốc nhiễm khuẩn, Quá trình viêm và cơ chế tổn thương cơ quan, Vai trò của các Cytokin trong nhiễm khuẩn huyết, Rối loạn chức năng đa cơ quan trong nhiễm khuẩn huyết…..
653 |aSốc nhiễm khuẩn ở trẻ em
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(2): 20102470-1
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102470 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.929 P577 - N576 Sách tham khảo 1
2 20102471 Kho sách chuyên ngành ĐS 618.929 P577 - N576 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào