DDC 370
Nhan đề Du học Úc : Sách hướng dẫn cho học sinh Việt Nam
Nhan đề khác Australia The study guide
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Giáo dục, 2001
Mô tả vật lý 239 tr. ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu về hệ thống giáo dục của Úc và làm thế nào để hệ thống giáo dục này này phục vụ tốt cho mục đích học tập; Trình bày về cơ sở giáo dục của Úc theo từng loại hình đào tạo ; Thông tin về nước úc; Những thông tin cần thiết giúp chuyến đi của bạn đến Úc một cách thuận lợi.
Từ khóa tự do Du học
Từ khóa tự do Giáo dục Úc
Từ khóa tự do Úc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10107926
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112410
0021
004D92E5A52-1B54-4D3E-985E-9A107B9464AC
005201804171408
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20180417141021|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a370|bD812
245 |aDu học Úc : |bSách hướng dẫn cho học sinh Việt Nam
246|aAustralia The study guide
260 |aTp. HCM : |bGiáo dục, |c2001
300 |a239 tr. ; |ccm.
520 |aGiới thiệu về hệ thống giáo dục của Úc và làm thế nào để hệ thống giáo dục này này phục vụ tốt cho mục đích học tập; Trình bày về cơ sở giáo dục của Úc theo từng loại hình đào tạo ; Thông tin về nước úc; Những thông tin cần thiết giúp chuyến đi của bạn đến Úc một cách thuận lợi.
653 |aDu học
653 |aGiáo dục Úc
653 |aÚc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10107926
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107926 Kho sách chuyên ngành 370 D812 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào