• Luận Văn Luận Án
  • 657 T164 - N576
    Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược marketing biệt thự cao cấp đảo Hoa Sen Đại Phước của Tậ[p đoàn Vinacapital /
DDC 657
Tác giả CN Tăng, Khánh Ngọc
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược marketing biệt thự cao cấp đảo Hoa Sen Đại Phước của Tậ[p đoàn Vinacapital / Tăng Khánh Ngọc; Nguyễn Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 76 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Ngãi
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108323, 10108630
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112824
0024
004EE0A7A34-8F6C-4C16-99D5-24A7F0F4DE3E
005201805170938
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180517093954|bdiepbnh|y20180517093442|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bT164 - N576
100 |aTăng, Khánh Ngọc
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Chiến lược marketing biệt thự cao cấp đảo Hoa Sen Đại Phước của Tậ[p đoàn Vinacapital / |cTăng Khánh Ngọc; Nguyễn Văn Ngãi (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a76 tr. ; |c29 cm.
700 |aNguyễn, Văn Ngãi
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108323, 10108630
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/tăng khánh ngọcthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108323 Kho sách chuyên ngành 657 T164 - N576 Luận án luận văn 1
2 10108630 Kho sách chuyên ngành 657 T164 - N576 Luận án luận văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào