• Giáo Trình
  • N5764 - T551
    Luận văn thạc sĩ: Phân tích năng lực cạnh tranh củ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện Thống Nhất /
DDC
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tài
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Phân tích năng lực cạnh tranh củ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện Thống Nhất / Nguyễn Văn Tài; Võ Phước Tấn ( Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thông tin xuất bản TP. HCM
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Mô tả vật lý 97 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Với mục tiêu thực hiện quyền tự chủ, tự trách nhiệm đối với các đơn vị sư nghiệp công lập, Chính phủ tự trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, sử dụng nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao...
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Cạnh tranh
Từ khóa tự do Phân tích năng lực
Tác giả(bs) CN Võ, Phước Tấn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10108324
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112825
0021
00444A93409-554C-48E1-BC0B-7C65B2989D37
005201805171650
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180517165151|bhoaitm|c20180517164130|dhoaitm|y20180517093723|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |aVN
082 |bN5764 - T551
082|a657
100 |aNguyễn, Văn Tài|d2013
245 |aLuận văn thạc sĩ: Phân tích năng lực cạnh tranh củ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện Thống Nhất / |cNguyễn Văn Tài; Võ Phước Tấn ( Hướng dẫn khoa học)
260 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
260|aTP. HCM
260|bĐại học Quốc tế Hồng Bàng
300 |a97 tr. ; |c29 cm.
520 |aVới mục tiêu thực hiện quyền tự chủ, tự trách nhiệm đối với các đơn vị sư nghiệp công lập, Chính phủ tự trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy, sử dụng nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao...
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aCạnh tranh
653 |aPhân tích năng lực
700 |aVõ, Phước Tấn|cPGS.TS
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10108324
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108324 Kho sách chuyên ngành 657 N5764 - T551 Luận án luận văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào