• Luận Văn Luận Án
  • 657 H987 - T562
    Luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp phát triển gia công phần mềm cho công ty phần mềm TMA tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2015 /
DDC 657
Tác giả CN Huỳnh, Quang Tiến
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp phát triển gia công phần mềm cho công ty phần mềm TMA tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2015 / Huỳnh Quang Tiến; Lê Văn Tý
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Mô tả vật lý 79 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Tý
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10108325
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112826
0024
004AC483630-54B9-4062-B8B2-62E84A56FD45
005201805170949
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180517094958|bdiepbnh|c20180517094441|ddiepbnh|y20180517094407|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bH987 - T562
100 |aHuỳnh, Quang Tiến
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp phát triển gia công phần mềm cho công ty phần mềm TMA tại TP.HCM giai đoạn 2011 - 2015 / |cHuỳnh Quang Tiến; Lê Văn Tý
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng
300 |a79 tr. ; |c29 cm.
700 |aLê, Văn Tý
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10108325
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/huỳnh quang tiếnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108325 Kho sách chuyên ngành 657 H987 - T562 Luận án luận văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào