• Luận Văn Luận Án
  • 657 N576 - S698
    Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) giai đoạn 2014 - 2018 /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Sơn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) giai đoạn 2014 - 2018 / Nguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Ngọc Duy Phương
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2014
Mô tả vật lý 94 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Duy Phương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108326, 10108647
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112827
0024
0049A346343-41E7-438C-99E2-CCFB7FB6FFA0
005201805171000
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20180517100155|bdiepbnh|y20180517095347|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bN576 - S698
100 |aNguyễn, Hồng Sơn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) giai đoạn 2014 - 2018 / |cNguyễn Hồng Sơn; Nguyễn Ngọc Duy Phương
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2014
300 |a94 tr. ; |c29 cm.
700 |aNguyễn, Ngọc Duy Phương
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108326, 10108647
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/nguyễn hồng sơnthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108326 Kho sách chuyên ngành 657 N576 - S698 Luận án luận văn 1
2 10108647 Kho sách chuyên ngành 657 N576 - S698 Luận án luận văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào