• Luận Văn Luận Án
  • P535 - T819
    Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở công ty INLACO SAIGON /
DDC
DDC 657
Tác giả CN Phan, Thanh Hòa
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở công ty INLACO SAIGON / Phan Thanh Hòa; Bùi Thị Thanh (Hướng dẫn Khoa học)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2012
Thông tin xuất bản TP. HCM
Mô tả vật lý 85 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực thuyền viên và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này tại Công ty Inlaco Saigon
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả(bs) CN Bùi,Thị Thanh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108328, 10109816
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112828
0024
0047C08A880-A757-4733-9314-F3A10E4541CD
005201812141420
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20181214142243|bhoaitm|c20181213152947|dtanht|y20180517100905|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |aVn
082 |bP535 - T819
082|a657
100 |aPhan, Thanh Hòa
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở công ty INLACO SAIGON / |cPhan Thanh Hòa; Bùi Thị Thanh (Hướng dẫn Khoa học)
260 |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2012
260|aTP. HCM
300 |a85 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực thuyền viên và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này tại Công ty Inlaco Saigon
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aGiải pháp
653 |aQuản trị nguồn nhân lực
700 |aBùi,Thị Thanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108328, 10109816
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/1312/phanthanhhoa_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108328 Kho sách chuyên ngành 657 P535 - H1114 Luận án luận văn 1
2 10109816 Kho sách chuyên ngành 657 P535 - T819 Luận án luận văn 3