• Luận Văn Luận Án
  • 657 D631 - C496
    Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần may Tiền Tiến /
DDC 657
Tác giả CN Đỗ, Tuyết Châu
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần may Tiền Tiến / Đỗ Tuyết Châu; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 72 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Hùng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10108333
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112831
0024
00476FE32AC-292E-40B6-8543-D163ED7A728F
005201805171041
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180517104156|bdiepbnh|c20180517103648|ddiepbnh|y20180517103625|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bD631 - C496
100 |aĐỗ, Tuyết Châu
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần may Tiền Tiến / |cĐỗ Tuyết Châu; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a72 tr. ; |c29 cm.
700 |aĐỗ, Đức Hùng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10108333
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/đỗ tuyết châuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108333 Kho sách chuyên ngành 657 D631 - C496 Luận án luận văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào