• Luận Văn Luận Án
  • 657 T772 - T871
    Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần bao bì giấy An Hạ thời kỳ 2013 - 2023 /
DDC 657
Tác giả CN Trần, Ngọc Trung
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần bao bì giấy An Hạ thời kỳ 2013 - 2023 / Trần Ngọc Trung; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2012
Mô tả vật lý 86 tr. ; 29 cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Ngọc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108334, 10108802
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112832
0024
00426343A26-F52F-47F9-8A23-98EC26BDA67C
005201805171052
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180517105341|bdiepbnh|y20180517104647|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bT772 - T871
100 |aTrần, Ngọc Trung
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cổ phần bao bì giấy An Hạ thời kỳ 2013 - 2023 / |cTrần Ngọc Trung; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2012
300 |a86 tr. ; |c29 cm.
700 |aNguyễn, Hữu Ngọc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108334, 10108802
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/15052018d/trần ngọc trungthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108334 Kho sách chuyên ngành 657 T772 - T871 Luận án luận văn 1
2 10108802 Kho sách chuyên ngành 657 T772 - T871 Luận án luận văn 2

Không có liên kết tài liệu số nào