• Giáo Trình
  • D6316 - H6787
    Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghĩa Hưng giai đoạn năm 2017 -2021 /
DDC
Tác giả CN Đoàn, Thị Kim Hoa
Nhan đề Luận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghĩa Hưng giai đoạn năm 2017 -2021 / Đoàn Thị Kim Hoa; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn Khoa học)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
Mô tả vật lý 80 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Chiến lược kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112833
0021
004089E5B8E-5A21-4DF2-9866-C63162263BEB
005201805171528
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180517152936|bhoaitm|y20180517104849|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hòng Bàng
041 |avie
044 |aVn
082 |bD6316 - H6787
100 |aĐoàn, Thị Kim Hoa
245 |aLuận văn: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghĩa Hưng giai đoạn năm 2017 -2021 / |cĐoàn Thị Kim Hoa; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn Khoa học)
260 |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2017
300 |a80 tr. ; |c29 cm.
653 |aChiến lược kinh doanh
653 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/17052018/doan thi kim hoathumbimage.jpg

Không có liên kết tài liệu số nào