• Luận Văn Luận Án
  • D631 - H678
    Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lươc kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghiã Hưng giai đoạn 2017 - 2021 /
DDC
DDC 658.4012
Tác giả CN Đoàn, Thị Kim Hoa
Nhan đề Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lươc kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghiã Hưng giai đoạn 2017 - 2021 / Đoàn Thị Kim Hoa; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn Khoa học)
Thông tin xuất bản Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thông tin xuất bản TP. HCM
Mô tả vật lý 80 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Luận văn tiến hành nghiên cứu thị trường dầu vỏ hạt điều tại tỉnh Đồng Nai nhằm phân tích tình hình kinh doanh dàu vỏ hạt điều của công ty TNHH Tín Nghĩa Hưng.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Chiến lược kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Ngọc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10110176-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112834
0024
004246F6BD8-762B-4414-8D53-CB20642EC466
005201812101536
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20181210153831|bhoaitm|c20181210141425|dmuoint|y20180517105638|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avỉe
044 |avn
082 |bD631 - H678
082|a658.4012
100 |aĐoàn, Thị Kim Hoa
245 |aLuận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện chiến lươc kinh doanh dầu vỏ hạt điều của công ty TNHH MTV Tín Nghiã Hưng giai đoạn 2017 - 2021 / |cĐoàn Thị Kim Hoa; Nguyễn Hữu Ngọc (Hướng dẫn Khoa học)
260 |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng
260|aTP. HCM
300 |a80 tr. ; |c29 cm.
520 |aLuận văn tiến hành nghiên cứu thị trường dầu vỏ hạt điều tại tỉnh Đồng Nai nhằm phân tích tình hình kinh doanh dàu vỏ hạt điều của công ty TNHH Tín Nghĩa Hưng.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aChiến lược kinh doanh
700 |aNguyễn, Hữu Ngọc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10110176-7
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/doanthikimhoa_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110177 Kho sách chuyên ngành 658.4012 D631 - H678 Luận án luận văn 2
2 10110176 Kho sách chuyên ngành 658.4012 D631 - H678 Luận án luận văn 1