• Luận Văn Luận Án
  • 657 Đ631 - C496
    Luận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Cổ phần may Tiền Tiến /
DDC 657
Tác giả CN Đỗ, Tuyết Châu
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Cổ phần may Tiền Tiến / Đỗ Tuyết Châu; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 72 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu, phân tích thực trạng việc xây dựng thương hiệu của Công ty Tiền Tiến trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp xây dựng thương hiệu cho công ty trong thời gian sắp tới bao gồm hình thành bộ phận chuyên trách xây dựng thương hiệu; xây dựng chiến lược thương hiệu; hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; đăng kí bảo hộ thwuong hiệu và đầu tư tài chính.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Cổ phần may Tiền Tiến
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108739, 10108843
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113104
0024
00482ED28D3-0DB9-400B-9D4F-B9B430099F2F
005201812241029
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20181224103053|btanht|c20180606112458|dhoaitm|y20180606112104|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bĐ631 - C496
100 |aĐỗ, Tuyết Châu
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu Cổ phần may Tiền Tiến / |cĐỗ Tuyết Châu; Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a72 tr. ; |c29 cm.
520 |aNghiên cứu, phân tích thực trạng việc xây dựng thương hiệu của Công ty Tiền Tiến trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp xây dựng thương hiệu cho công ty trong thời gian sắp tới bao gồm hình thành bộ phận chuyên trách xây dựng thương hiệu; xây dựng chiến lược thương hiệu; hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu; đăng kí bảo hộ thwuong hiệu và đầu tư tài chính.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aThương hiệu
653 |aCổ phần may Tiền Tiến
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108739, 10108843
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/tan/131218/dotuyetchau_001thumbimage.jpg
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108739 Kho sách chuyên ngành 657 Đ631 - C496 Luận án luận văn 1
2 10108843 Kho sách chuyên ngành 657 Đ631 - C496 Luận án luận văn 2