• Luận Văn Luận Án
  • 657 T364 - N576
    Luận văn thac sĩ: Xây dựng thương hiệu sản phẩm điều Bình Phước /
DDC 657
Tác giả CN Thái, Thị Nho
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thac sĩ: Xây dựng thương hiệu sản phẩm điều Bình Phước / Luận văn thạc sỹ / Thái Thị Nho; Võ Phước Tấn (Hướng dẫn khoa học) :
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 82 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu ''Xây dựng thương hiệu sản phẩm điều Bình Phước'' đã làm rõ thực trạng và ra đề một số giải pháp cụ thể giúp nhận thấy các cơ hội cũng như rủi ro...
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Điều
Tác giả(bs) CN Võ, Phước Tấn
Tác giả(bs) CN Võ Phước Tấn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108818, 10108917
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113139
0024
00405C2F635-CD75-4F56-873F-529948CAB287
005201903201334
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190320133524|bmuoint|c20181213170226|dtanht|y20180607083143|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bT364 - N576
100 |aThái, Thị Nho
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thac sĩ: Xây dựng thương hiệu sản phẩm điều Bình Phước / |cThái Thị Nho; Võ Phước Tấn (Hướng dẫn khoa học) : |bLuận văn thạc sỹ /
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a82 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu ''Xây dựng thương hiệu sản phẩm điều Bình Phước'' đã làm rõ thực trạng và ra đề một số giải pháp cụ thể giúp nhận thấy các cơ hội cũng như rủi ro...
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aĐiều
700 |aVõ, Phước Tấn
700 |aVõ Phước Tấn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108818, 10108917
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/10122018m/2018/1312/thaithinho_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10107352 Kho sách chuyên ngành 657 T364 - N576 Luận án luận văn 1
2 10108337 Kho sách chuyên ngành 657 T364 - N576 Luận án luận văn 2
3 10108818 Kho sách chuyên ngành 657 T364 - N576 Luận án luận văn 1
4 10108917 Kho sách chuyên ngành 657 T364 - N576 Luận án luận văn 2