• Luận Văn Luận Án
  • 657 H987 - T535
    Luận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu sữa bột Goldmilk của Công ty TNHH SX - TM Vân An /
DDC 657
Tác giả CN Huỳnh, Thị Thương
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu sữa bột Goldmilk của Công ty TNHH SX - TM Vân An / Huỳnh Thị Thương; Võ Phước Tấn (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2014
Mô tả vật lý 94 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm sữa bột Goldmilk của công ty TNHH SX - TM Vân An
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Thương hiệu sữa bột
Tác giả(bs) CN Võ, Phước Tấn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10108911, 10109820
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113154
0024
00409333355-6D30-465D-B015-315E967F357F
005201812241053
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20181224105433|btanht|c20180607103010|dHOAITM|y20180607102550|zHOAITM
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a657|bH987 - T535
100 |aHuỳnh, Thị Thương
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu sữa bột Goldmilk của Công ty TNHH SX - TM Vân An / |cHuỳnh Thị Thương; Võ Phước Tấn (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2014
300 |a94 tr. ; |c29 cm.
520 |aPhân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm sữa bột Goldmilk của công ty TNHH SX - TM Vân An
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aThương hiệu sữa bột
700 |aVõ, Phước Tấn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10108911, 10109820
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/tan/131218/huynhthithuong_001thumbimage.jpg
890|a2|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10108911 Kho sách chuyên ngành 657 H987 - T535 Luận án luận văn 2
2 10109820 Kho sách chuyên ngành 657 H987 - T535 Luận án luận văn 2