• Luận Văn Luận Án
  • 307 D631 - M995
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý việc cấp và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 307
Tác giả CN Đoàn, Thị Diễm My
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý việc cấp và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / Đoàn Thị Diễm My; Lê Quang Trung (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2010
Mô tả vật lý 53 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Xem xét và đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp...
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Cấp số nhà
Tác giả(bs) CN Lê, Quang Trung
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10109213, 10109219
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113453
0024
0042C5D613B-DFCE-4AF1-B59D-8A3331C9B76C
005201806131516
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180613151731|bHOAITM|y20180613151122|zHOAITM
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a307|bD631 - M995
100 |aĐoàn, Thị Diễm My
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý việc cấp và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / |cĐoàn Thị Diễm My; Lê Quang Trung (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2010
300 |a53 tr. ; |c29 cm.
520 |aXem xét và đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp số nhà trên địa bàn quận Gò Vấp...
653 |aQuản lý đô thị
653 |aCấp số nhà
700 |aLê, Quang Trung
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10109213, 10109219
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0613qt/doan thi diem mythumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109213 Kho sách chuyên ngành 307 D631 - M995 Khóa luận tốt nghiệp 1
2 10109219 Kho sách chuyên ngành 307 D631 - M995 Khóa luận tốt nghiệp 2

Không có liên kết tài liệu số nào