• Luận Văn Luận Án
  • 004 D182 - K477
    Đồ án Tốt nghiệp: Xây dựng website quản lý thông tin tuyển dụng /
DDC 004
Tác giả CN Đặng, Nguyễn Mộng Kiều
Tác giả TT Thư viện Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án Tốt nghiệp: Xây dựng website quản lý thông tin tuyển dụng / Đặng Nguyễn Mộng Kiều; Ninh Xuân Hải (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Thư viện Quốc tế Hồng Bàng, 2008
Mô tả vật lý 72 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Giới thiệu công cụ và ngôn ngữ, phân tích và thiết kế hệ thống, cài đặt, thiết kế chương trình xây dựng website quản lý thông tin tuyển dụng.
Từ khóa tự do Mạng máy tính
Từ khóa tự do Xây dựng Website
Tác giả(bs) CN Ninh, Xuân Hải
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109214
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113454
0024
004E83F47DF-9EA8-43FB-9001-524231D607E8
005201806131520
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180613152151|bhoAitm|c20180613151817|dhoAitm|y20180613151424|zhoAitm
040 |aThư viện Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a004|bD182 - K477
100 |aĐặng, Nguyễn Mộng Kiều
110 |aThư viện Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án Tốt nghiệp: Xây dựng website quản lý thông tin tuyển dụng / |cĐặng Nguyễn Mộng Kiều; Ninh Xuân Hải (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bThư viện Quốc tế Hồng Bàng, |c2008
300 |a72 tr. ; |c29 cm.
520 |aGiới thiệu công cụ và ngôn ngữ, phân tích và thiết kế hệ thống, cài đặt, thiết kế chương trình xây dựng website quản lý thông tin tuyển dụng.
653 |aMạng máy tính
653 |aXây dựng Website
700 |aNinh, Xuân Hải
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109214
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/13062018vy/dang nguyen mong kieuthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109214 Kho sách chuyên ngành 004 D182 - K477 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào