• Luận Văn Luận Án
  • 900 L433 - T547
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Cố đô KYOTO và cố đô Huế: Nét tương đồng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử /
DDC 900
Tác giả CN Lê, Thị Thu Thủy
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Cố đô KYOTO và cố đô Huế: Nét tương đồng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử / Lê Thị Thu Thủy; Trịnh Tiến Thuận (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 93 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Di tích lịch sử văn hóa là cầu nối của quá khứ hiện tại và tương lai. Mỗi di tích lịch sử của mỗi dân tộc là nơi thể hiện tâm hồn và trí tuệ của dân tộc đó...
Từ khóa tự do Di tích lịch sử
Từ khóa tự do Nhật Bản học
Tác giả(bs) CN Trịnh, Tiến Thuận
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10109216, 10109218, 10109221
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113455
0024
004FF94ABCF-F21D-4512-96D9-3FA874721090
005201806131527
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180613152909|bhoaitm|y20180613152022|zhoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a900|bL433 - T547
100 |aLê, Thị Thu Thủy
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Cố đô KYOTO và cố đô Huế: Nét tương đồng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử / |cLê Thị Thu Thủy; Trịnh Tiến Thuận (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a93 tr. ; |c29 cm.
520 |aDi tích lịch sử văn hóa là cầu nối của quá khứ hiện tại và tương lai. Mỗi di tích lịch sử của mỗi dân tộc là nơi thể hiện tâm hồn và trí tuệ của dân tộc đó...
653 |aDi tích lịch sử
653 |aNhật Bản học
700 |aTrịnh, Tiến Thuận
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10109216, 10109218, 10109221
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/sumun/trinh tien thuanthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109216 Kho sách chuyên ngành 900 L433 - T547 Khóa luận tốt nghiệp 1
2 10109218 Kho sách chuyên ngành 900 L433 - T547 Khóa luận tốt nghiệp 2
3 10109221 Kho sách chuyên ngành 900 L433 - T547 Khóa luận tốt nghiệp 3

Không có liên kết tài liệu số nào