• Luận Văn Luận Án
  • 354 P535 - M266
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu tổ chức và quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 354
Tác giả CN Phan, Văn Mẫn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu tổ chức và quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Văn Mẫn; Vương Tấn Đức (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
Mô tả vật lý 83 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đánh giá hiện trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, các chỉ tiêu để đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng, , dự báo nhu cầu vận tải hành khách công cộng và giải pháp thu hút khách
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Công cộng
Từ khóa tự do Vận tải
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109215
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113456
0024
004A096AB03-DFCF-42E0-AA80-67A3F99D1F5C
005201806131524
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180613152548|bhoaitM|y20180613152032|zhoaitM
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a354|bP535 - M266
100 |aPhan, Văn Mẫn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Nghiên cứu tổ chức và quản lý hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh / |cPhan Văn Mẫn; Vương Tấn Đức (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp. HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2011
300 |a83 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐánh giá hiện trạng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, các chỉ tiêu để đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng, , dự báo nhu cầu vận tải hành khách công cộng và giải pháp thu hút khách
653 |aQuản lý đô thị
653 |aCông cộng
653 |aVận tải
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109215
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/1306quynh/phan văn mẫnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109215 Kho sách chuyên ngành 354 P535 - M266 Khóa luận tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào