• Luận Văn Luận Án
  • 307 N576 - T968
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý nhà cho thuê trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp quận 12 TP. Hồ Chí Minh hiện trạng và giải pháp /
DDC 307
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tuyết
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý nhà cho thuê trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp quận 12 TP. Hồ Chí Minh hiện trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Tuyết; Phạm Thị Xuân Thọ (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
Mô tả vật lý 89 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Tìm ra những thành tựu, kết quả dạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý nhà cho thuê...
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Nhà cho thuê
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Xuân Thọ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10109217, 10109220
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113457
0024
0041DFB538C-EC32-41FA-A009-17EBEFE771C5
005201806131528
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180613152951|bHOAITM|y20180613152506|zHOAITM
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a307|bN576 - T968
100 |aNguyễn, Thị Tuyết
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Quản lý nhà cho thuê trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp quận 12 TP. Hồ Chí Minh hiện trạng và giải pháp / |cNguyễn Thị Tuyết; Phạm Thị Xuân Thọ (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2011
300 |a89 tr. ; |c29 cm.
520 |aTìm ra những thành tựu, kết quả dạt được và những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý nhà cho thuê...
653 |aQuản lý đô thị
653 |aNhà cho thuê
700 |aPhạm, Thị Xuân Thọ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10109217, 10109220
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0613qt/nguyen thi tuyetthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109217 Kho sách chuyên ngành 307 N576 - T968 Khóa luận tốt nghiệp 1
2 10109220 Kho sách chuyên ngành 307 N576 - T968 Khóa luận tốt nghiệp 2

Không có liên kết tài liệu số nào