• Luận Văn Luận Án
  • 380 T772 - D562
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho sinh viên trường đại học Bình Dương - tỉnh Bình Dương /
DDC 380
Tác giả CN Trần, Thị Diễn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho sinh viên trường đại học Bình Dương - tỉnh Bình Dương / Trần Thị Diễn; Vương Tấn Đức (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2013
Mô tả vật lý 103 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt giới thiệu những nghiên cứu chính về chủ đề ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đã được thực hiện ở Việt Nam và thế giới ....
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Luật giao thông đường bộ
Tác giả(bs) CN Vương, Tấn Đức
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10109222, 10109227, 10109240
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113458
0024
004B9BE133B-73A3-4502-96BB-F306A8C2B332
005201806140830
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180614083122|bthuylv|y20180614082436|zthuylv
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a380|bT772 - D562
100 |aTrần, Thị Diễn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho sinh viên trường đại học Bình Dương - tỉnh Bình Dương / |cTrần Thị Diễn; Vương Tấn Đức (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2013
300 |a103 tr. ; |c29 cm.
520 |agiới thiệu những nghiên cứu chính về chủ đề ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đã được thực hiện ở Việt Nam và thế giới ....
653 |aQuản lý đô thị
653 |aLuật giao thông đường bộ
700 |aVương, Tấn Đức
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10109222, 10109227, 10109240
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0614qt/tran thi dienthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109227 Kho sách chuyên ngành 380 T772 - D562 Khóa luận tốt nghiệp 2
2 10109240 Kho sách chuyên ngành 380 T772 - D562 Khóa luận tốt nghiệp 3
3 10109222 Kho sách chuyên ngành 380 T772 - D562 Khóa luận tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào