• Luận Văn Luận Án
  • 004 H987 - B662
    Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán sữa /
DDC 004
Tác giả CN Huỳnh, Văn Bờ
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán sữa / Huỳnh Văn Bờ; Lê Thị Cẩm Tú (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
Mô tả vật lý 42 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Khái quát về nghiệp vụ quản lý bán hàng, phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán sữa, cài đặt và thử nghiệm chương trình.
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Quản lý bán hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Cẩm Tú
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109224
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113460
0024
0041BD8FE7A-FBAE-4B31-B6BD-133CEBEA4AE5
005201806140835
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20180614083708|bTHUYLV|y20180614082732|zTHUYLV
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a004|bH987 - B662
100 |aHuỳnh, Văn Bờ
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án Tốt nghiệp Đại học: Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán sữa / |cHuỳnh Văn Bờ; Lê Thị Cẩm Tú (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2011
300 |a42 tr. ; |c29 cm.
520 |aKhái quát về nghiệp vụ quản lý bán hàng, phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bán sữa, cài đặt và thử nghiệm chương trình.
653 |aKhoa học máy tính
653 |aPhần mềm
653 |aQuản lý bán hàng
700 |aLê, Thị Cẩm Tú
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109224
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/14.06diu/huynh van bothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109224 Kho sách chuyên ngành 004 H987 - B662 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào