• Luận Văn Luận Án
  • 900 N576 - N576
    Đồ án tốt nghiệp đại học: Xây dựng Website quảng cáo & bán điện thoại di động qua web /
DDC 900
Tác giả CN Nguyễn, Thành Nguyên
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Xây dựng Website quảng cáo & bán điện thoại di động qua web / Nguyễn Thành Nguyên; Lưu Nguyễn Kì Thư ( giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2008
Mô tả vật lý 96 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề án tập trung trình bày các bước và cách thức để xây dựng một hệ thống tin học áp dụng cho bài toán thực tế ''Xây dựng website quảng cáo bán điện thoại di động...
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Lưu, Nguyễn Kỳ Thư
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109225
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113461
0024
004BD5597E6-9977-44FD-8AD1-1DB0D2F1E73E
005201806140938
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180614093936|bDIEPBNH|y20180614082917|zDIEPBNH
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a900|bN576 - N576
100 |aNguyễn, Thành Nguyên
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Xây dựng Website quảng cáo & bán điện thoại di động qua web / |cNguyễn Thành Nguyên; Lưu Nguyễn Kì Thư ( giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2008
300 |a96 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề án tập trung trình bày các bước và cách thức để xây dựng một hệ thống tin học áp dụng cho bài toán thực tế ''Xây dựng website quảng cáo bán điện thoại di động...
653 |aCông nghệ thông tin
700 |aLưu, Nguyễn Kỳ Thư
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109225
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0806như/nguyen thanh nguyenthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109225 Kho sách chuyên ngành 900 N576 - N576 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào