• Luận Văn Luận Án
  • 300 N576 - M217
    Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở quận Gò Vấp /
DDC 300
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương Mai
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở quận Gò Vấp / Nguyễn Thị Hương Mai; Trần Thị Huệ (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2010
Mô tả vật lý 94 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Trình bày hệ thống các quan điểm, các quy định liên quan đến đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo....
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Xóa đói giảm nghèo
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10109231-2, 10109234-5, 10109793
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113463
0024
00477C2FCB9-B176-4887-8ABB-178B36E5A283
005201806211513
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180621151525|bHoaitm|c20180614085223|dthuylv|y20180614084619|zthuylv
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a300|bN576 - M217
100 |aNguyễn, Thị Hương Mai
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án Tốt nghiệp Đại học: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở quận Gò Vấp / |cNguyễn Thị Hương Mai; Trần Thị Huệ (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2010
300 |a94 tr. ; |c29 cm.
520 |aTrình bày hệ thống các quan điểm, các quy định liên quan đến đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo....
653 |aQuản lý đô thị
653 |aXóa đói giảm nghèo
700 |aTrần, Thị Huệ
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10109231-2, 10109234-5, 10109793
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/0614qt/nguyen thi huong maithumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109235 Kho sách chuyên ngành 300 N576 - M217 Khóa luận tốt nghiệp 4
2 10109231 Kho sách chuyên ngành 300 N576 - M217 Khóa luận tốt nghiệp 1
3 10109232 Kho sách chuyên ngành 300 N576 - M217 Khóa luận tốt nghiệp 1
4 10109234 Kho sách chuyên ngành 300 N576 - M217 Khóa luận tốt nghiệp 3
5 10109793 Kho sách chuyên ngành 300 N576 - M217 Khóa luận tốt nghiệp 5

Không có liên kết tài liệu số nào