DDC 005
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp đại học: Website công thương mại / Nguyễn Minh Tuấn; Huỳnh Thế Dân (Giảng viên hướng dẫn)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2008
Mô tả vật lý 110 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, những yêu cầu được đặt ra đã phần nào được giải quyết với những kết quả đạt được....
Từ khóa tự do Công nghệ phần mềm
Từ khóa tự do Công thương mại
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Thế Dân
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109233
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113465
0024
004B8BFD771-3F10-4558-905A-CC8F309017FC
005201806140856
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180614085800|bHoaitm|y20180614085106|zHoaitm
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |aVie
082 |a005|bN576 - T883
100 |aNguyễn, Minh Tuấn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp đại học: Website công thương mại / |cNguyễn Minh Tuấn; Huỳnh Thế Dân (Giảng viên hướng dẫn)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2008
300 |a110 tr. ; |c29 cm.
520 |aQua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài, những yêu cầu được đặt ra đã phần nào được giải quyết với những kết quả đạt được....
653 |aCông nghệ phần mềm
653 |aCông thương mại
700 |aHuỳnh, Thế Dân
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109233
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/luan van 2018/sumun1406/nguyen minh tuanthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109233 Kho sách chuyên ngành 005 N576 - T883 Đồ án tốt nghiệp 1

Không có liên kết tài liệu số nào