DDC 398.209597
Tác giả CN Điểu, Glơi
Nhan đề Pit Ôi Lêng Jrêng, Lêng Kon Ôt / Điểu Glơi; Đỗ Hồng Kỳ (Sưu tầm); Lê Văn Kỳ, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Hồng An (ghi âm); Điểu Kâu ( dịch); Nguyễn Thị Huế (biên tập)
Nhan đề khác Cướp chăn leeng của Jrêng, Lêng con Ôt
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 744 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Kho tàng sử thi Tây Nguyên
Phụ chú Sử thi Mơ Nông
Tóm tắt Phát hiện và sưu tầm công bố các tác phẩm sử thi văn hóa dân gian của Tây Nguyên gần một thế kỷ qua.
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109865
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113767
0022
004458D242D-3F17-4282-AD07-332CB002E1FD
005201807041500
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180704150104|bhoaitm|c20180703150610|ddiepbnh|y20180703150429|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597
090|bD567 - G562
100 |aĐiểu, Glơi
245 |aPit Ôi Lêng Jrêng, Lêng Kon Ôt / |cĐiểu Glơi; Đỗ Hồng Kỳ (Sưu tầm); Lê Văn Kỳ, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Hồng An (ghi âm); Điểu Kâu ( dịch); Nguyễn Thị Huế (biên tập)
246|aCướp chăn leeng của Jrêng, Lêng con Ôt
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a744 tr. ; |c24 cm.
490 |aKho tàng sử thi Tây Nguyên
500 |aSử thi Mơ Nông
520 |aPhát hiện và sưu tầm công bố các tác phẩm sử thi văn hóa dân gian của Tây Nguyên gần một thế kỷ qua.
653 |aSử thi Mơ Nông
653 |aSử thi Tây Nguyên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109865
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/030718d/pit oi leng_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109865 Kho sách chuyên ngành 398.209597 D567 - G562 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào