DDC 398.209597
Nhan đề Glu sok bon tiăng / Điểu Klung ( nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi (sưu tầm); Điểu Khâu ( phiên âm, dịch sang tiếng Việt); Bùi Thiên Thai (biên tập văn học)
Nhan đề khác Con đĩa nuốt bon tiăng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 1081 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Sưu tầm, công bố các tác phẩm sử thi Tây Nguyên.
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109873
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113769
0022
004123CB372-95C0-46E8-8C78-5B1440B02FE3
005201807111447
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711144850|bdiepbnh|y20180710152340|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bG567
245 |aGlu sok bon tiăng / |cĐiểu Klung ( nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi (sưu tầm); Điểu Khâu ( phiên âm, dịch sang tiếng Việt); Bùi Thiên Thai (biên tập văn học)
246|aCon đĩa nuốt bon tiăng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a1081 tr. ; |c24 cm.
520 |aSưu tầm, công bố các tác phẩm sử thi Tây Nguyên.
653 |aSử thi Mơ Nông
653 |aSử thi Tây Nguyên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109873
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/glu_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109873 Kho sách chuyên ngành 398.209597 G567 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào