DDC 398.209597
Nhan đề Giông, Giơ tơrit pơti dâng ie / A Lưu (Nghệ nhân hát kể); Võ Quang Tọng, Lưu Danh Doanh ( Sưu tầm); Y Hồng, A Jar ( phiên âm, dịch); Võ Quang Trọng ( biên tập văn học)
Nhan đề khác Giông, giơ mồ côi từ nhỏ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 617 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Sưu tầm, phát hiện công bố tác phẩm sử thi của người Ba Na.
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Từ khóa tự do Sử thi Ba Na
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109874
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113770
0022
00461EA49A6-3F3F-463B-8165-F87E1AA4F151
005201807111439
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711144032|bdiepbnh|y20180710154128|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bG496
245 |aGiông, Giơ tơrit pơti dâng ie / |cA Lưu (Nghệ nhân hát kể); Võ Quang Tọng, Lưu Danh Doanh ( Sưu tầm); Y Hồng, A Jar ( phiên âm, dịch); Võ Quang Trọng ( biên tập văn học)
246|aGiông, giơ mồ côi từ nhỏ
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a617 tr. ; |c24 cm.
520 |aSưu tầm, phát hiện công bố tác phẩm sử thi của người Ba Na.
653 |aSử thi Tây Nguyên
653 |aSử thi Ba Na
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109874
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/giong, giothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109874 Kho sách chuyên ngành 398.209597 G496 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào