DDC 398.209597
Nhan đề Lêng, kong, mbong sok yang rveh nglang / Điểu Klung (Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi ( Sưu tầm); Điểu Kâu ( Dịch, phiên âm); Nguyễn Thị Yên (biên tập văn học)
Nhan đề khác Leeng, kong, Mbong lấy ché voi trắng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 899 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
Từ khóa tự do Sử thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Sử thi Tây Nguyên
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109875
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113771
0022
004644DA4B3-E183-4E7D-BA2C-55573E2487DD
005201807111438
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711143916|bdiepbnh|c20180710163329|ddiepbnh|y20180710155339|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bL566
245 |aLêng, kong, mbong sok yang rveh nglang / |cĐiểu Klung (Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi ( Sưu tầm); Điểu Kâu ( Dịch, phiên âm); Nguyễn Thị Yên (biên tập văn học)
246|aLeeng, kong, Mbong lấy ché voi trắng
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a899 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
653 |aSử thi Mơ Nông
653 |aSử thi Tây Nguyên
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109875
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/lêng_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109875 Kho sách chuyên ngành 398.209597 L566 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào