DDC 398.209597
Nhan đề Kră, Năng pit bing, Kông kon lông / Điểu klưt ( Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bì ( sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Trần Nho Thìn ( Biên tập văn học)
Nhan đề khác Kră, năng cướp bing, Kông con lông
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2005
Mô tả vật lý 802 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
Từ khóa tự do Sử Thi Mơ Nông
Từ khóa tự do Dân tộc Mơ Nông
Từ khóa tự do Nghiên cứu vă học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10109877
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113773
0022
00498AF9060-D635-4E97-BB35-09B6653D4340
005201807111449
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20180711145018|bdiepbnh|c20180711145011|ddiepbnh|y20180710161115|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a398.209597|bK891
245 |aKră, Năng pit bing, Kông kon lông / |cĐiểu klưt ( Nghệ nhân hát kể); Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bì ( sưu tầm); Điểu Kâu ( phiên âm, dịch); Trần Nho Thìn ( Biên tập văn học)
246|aKră, năng cướp bing, Kông con lông
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2005
300 |a802 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về sử thi Mơ Nông, một số tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng sử thi Mơ Nông.
653 |aSử Thi Mơ Nông
653 |aDân tộc Mơ Nông
653 |aNghiên cứu vă học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10109877
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 7/110718/kra_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10109877 Kho sách chuyên ngành 398.209597 K891 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào